Corona protocol sporthal Den Elshof

geplaatst in: Algemeen | 0

Voor de gebruikers van de sporthal Den Elshof, waaronder dus alle badmintonspelers van BV Grol, heeft de gemeente Oost Gelre een protocol met Corona-maatregelen opgesteld om veilig te kunnen sporten. Lees deze regels door voor je komt sporten!

Algemene regels die voor iedereen gelden:

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde)
  symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
  hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of
  smaak, dit geldt voor iedereen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je
  weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
  coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact
  met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien
  dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog klachten had (volg
  hierin het advies van de GGD);
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan
  zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
  benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit
  geldt voor iedereen;
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
  Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden
  gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop
  van de sportbeoefening dienen sporters vanaf 18 en ouder wél 1,5 meter
  afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Was vaak je handen;
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de Den Elshof vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was thuis je handen met water en zeep voor en na het bezoek aan Den
  Elshof
 • Scholen, sportverenigingen en -groepen dragen er zorg voor dat ze op de
  hoogte zijn van de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM en dat deze
  worden nageleefd.

 

Richtlijnen voor sporters

Houd je aan het protocol van Den Elshof én van je vereniging, school of
andere organisatie (wanneer dit van toepassing is);

 • Volg altijd de aanwijzingen van de beheerder van Den Elshof op;
 • Volg de aangegeven routing;
 • De kleedkamers en douches zijn open. Sporters vanaf 18 jaar dienen 1,5
  meter afstand te worden gehouden tot elkaar in de kleedkamer. Gezien de
  grootte van de kleedkamers en douches, bij voorkeur zoveel mogelijk gekleed
  in sportkleding aankomen bij Den Elshof, thuis douchen en de kleedkamer
  enkel gebruiken voor het wisselen van schoeisel.
 • Als de kleedkamers en douches gebruik dan gelden de volgende afspraken:
  – maximaal 5 personen tegelijk in de kleedkamer.
  – maximaal 3 personen tegelijk douchen.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen in de Den
  Elshof actief zijn;
 • Tijdens de sportactiviteit hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden
  gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportactiviteit dienen sporters vanaf 18 jaar
  en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Zorg dat er niet meer personen in de toestelberging komen dan noodzakelijk
  om het benodigde materiaal te pakken;
 • Beperk het gebruik van de toiletten tot een minimum;
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen volgens het protocol
  handenwassen, zoals aangegeven is bij de toiletten;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit Den Elshof.

Richtlijnen voor trainers, leiders en begeleiders

Houd je aan het protocol van Den Elshof én van je vereniging, school of
andere organisatie (wanneer dit van toepassing is);

 • Volg altijd de aanwijzingen van de beheerder van Den Elshof op;
 • Volg de aangegeven routing;
 • Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze
  aan wanneer dat niet gebeurt;
 • De kleedkamers en douches zijn open. Sporters vanaf 18 jaar dienen 1,5
  meter afstand te worden gehouden tot elkaar in de kleedkamer. Gezien de
  grootte van de kleedkamers en douches, bij voorkeur zoveel mogelijk gekleed
  in sportkleding aankomen bij Den Elshof, thuis douchen en de kleedkamer
  enkel gebruiken voor het wisselen van schoeisel.
 • Als de kleedkamers en douches gebruik dan gelden de volgende afspraken:
  – maximaal 5 personen tegelijk in de kleedkamer.
  – maximaal 3 personen tegelijk douchen.
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;
 • Zorg dat de sportactiviteit zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld
  en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • Zorg dat de sportactiviteit (zo snel mogelijk) klaar staat zodat je meteen kunt
  beginnen;
 • Zorg dat er niet meer personen in de toestelberging komen dan noodzakelijk
  om het benodigde materiaal te pakken;
 • De vereniging is verantwoordelijk voor het opruimen van het materiaal. Reinig
  indien nodig na afloop van de sportactiviteit materialen die gebruikt zijn. De
  beheerder zorgt voor reinigingsmaterialen;
 • Tijdens de sportactiviteit hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden
  gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportactiviteit dienen sporters vanaf 18 jaar
  en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kleedkamer;
 • Voorkom sportoefeningen waarbij men op de vloer moet zitten/liggen;
 • Beperk het gebruik van de toiletten tot een minimum;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sporthal Den Elshof

Richtlijnen voor toeschouwers

Voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als
sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij
tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;

• Voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder
reservering en gezondheidscheck, wel placeren. In Den Elshof kunnen
maximaal 25 supporters aanwezig zijn.
• De vereniging is verantwoordelijk voor het toewijzen van zitplaatsen aan
toeschouwers.
• De beheerder richt de tribune in met zitplaatsen (op 1,5 meter).
• Als er meer dan 25 toeschouwers verwacht worden neem dan contact op met
de beheerder.
• Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en
medewerkers (en sporters);

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *